Vogue US | 1950 Covers

vus 1950 01 vus 1950 02 01 vus 1950 02 15 vus 1950 03 01 vus 1950 03 15 vus 1950 04 01 vus 1950 04 15 vus 1950 05 01 vus 1950 05 15 vus 1950 06 vus 1950 07 jean patchett vus 1950 08 01 vus 1950 08 15 missing 105 vus 1950 09 15 vus 1950 10 01 vus 1950 10 15 missing 105 none 105 none 105 vus 1950 11 15 vus 1950 12
Vogue USA 1950 JAN : Jean Patchett by Erwin Blumenfeld
Vogue USA 1950 FEB 01 :
Vogue USA 1950 FEB 15 :
Vogue USA 1950 MAR 01 : Jean Patchett
Vogue USA 1950 MAR 15 :
Vogue USA 1950 APR 01 : Jean Patchett by Irving Penn
Vogue USA 1950 APR 15 : model by Horst P. Horst
Vogue USA 1950 MAY 01 : Lisa Fonssagrives by John Rawlings
Vogue USA 1950 MAY 15 : Dorian Leigh Parker by Horst P. Horst
Vogue USA 1950 JUN : Jean Patchett by Horst P. Horst
Vogue USA 1950 JUL : Jean Patchett by Irving Penn
Vogue USA 1950 AUG 01 :
Vogue USA 1950 AUG 15 : Jean Patchett by Irving Penn
Vogue USA 1950 SEP 01 :
Vogue USA 1950 SEP 15 :
Vogue USA 1950 OCT 01 :
Vogue USA 1950 OCT 15 : Jean Patchett
Vogue USA 1950 NOV 01 :
Vogue USA 1950 NOV 15 :
Vogue USA 1950 DEC : Lisa Fonssagrives by Irving Penn